Агенттиктин комплекстүү планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин коллегиясынын

 

ТОКТОМУ                            

 

2019-жыл  27-декабрь  № 01-16/03-3                                                             Бишкек шаары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2020-жылга карата иш-аракеттер Комплекстүү планын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин коллегиясы, 2018-2040 жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүгүү Стратегиясында, Жогорку Кеңештин 2018-жылдын 20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен бекитилген, Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” Программасында, 2018-2022-жылдардын мезгилине Региондук саясатынын концепциясында, 2018-2023-жылдардагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн Программасында, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында, Өкмөттүн токтомдорунда коюлган милдеттерди ишке ашыруу максатында жана 2020-жылды Кыргыз Республикасынын Президентинин жылдын аталышын жарыялоосун эске алуу менен кошумча киргизиле турган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2020-жылга карата иш-аракеттер Комплекстүү планынын долбоорун карап чыгып,

токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2020-жылга карата иш-аракеттердин Комплекстүү планы тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Агенттиктин директорунун орун басарлары М.К. Байдылдаев, Э.А. Тогонбаев, башкармалыктарынын жана бөлүмдөрүнүн башчылары  (Ч.Ч. Ачикеева, А.С. Шамеев, Н.С. Ырсалиев, С.Б. Бакасов, Б.С. Казиева,          М.М. Жээнбеков, Д.У. Суюнов) 2020-жылга карата Комплекстүү иш планында бекитилген иш-чаралардын сапаттуу жана өз убагында аткарылышын камсыз кылышсын.
  3. Агенттиктин башкармалыктары жана бөлүмдөрү белгиленген мөөнөттө Комплекстүү пландын аткарылышы боюнча квартал сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-күнүнөн кечиктирбестен Агенттиктин Уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгына маалымат беришсин.
  4. Уюштуруу иштери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы квартал сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 20-күнүнөн кечиктирбестен Комплекстүү пландын аткарылышы жөнүндө аналитикалык маалыматты Агенттиктин директорунун кароосуна киргизсин.
  5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин статс-катчысы Н.К. Алишеровго тапшырылсын.

                                                                                 

 

Директор                                                                                           Б.У. Салиев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык

мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2020-жылга карата

КОМПЛЕКСТҮҮ ПЛАНЫ

 

Мамлекеттик стратегияларды жана программаны ишке ашыруу

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

Кыргыз Республикасынын 2018-2040-жылдарга карата Улуттук өнүктүрүү Стратегиясын ишке ашыруу

2020-жылдын ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелердин маселелери боюнча 2020-жылга карата пландаштырылган иш-чаралар аткарылды

Башкармалыктар жана бөлүмдөр

2.                   

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен токтом боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2020-жылдарга карата «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык», программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар Планын ишке ашыруу

2020-жылдын ичинде

2020-жылда Агенттикке аткаруу үчүн пландаштырылган иш-чаралар аткарылган

Башкармалыктар жана бөлүмдөр

3.                   

Кыргыз Республикасынын 2019-2020-жылдарга карата кабыл алган Мамлекеттик стратегияда каралган антикоррупциялык саясатты ишке ашыруу

2020-жылдын ичинде

Кыргыз Республикасынын 2019-2020-жылдарга карата кабыл алган Мамлекеттик стратегияда каралган антикоррупциялык саясатты ишке ашыруунун алкагында 2020-жылга карата коррупцияга каршы аракеттер боюнча Агенттиктин ички мекемелик Планын даярдоо жана ишке ашыруу

Коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, Башкармалыктар жана бөлүмдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2019-2023- жылдарга карата

Программасын ишке ашыруу

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы №513 токтому)

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                  Жоопкерчиликтүү жергиликтүү жамаат

1.                   

АККнин (ТОС) жоопкерчилигин жогорулатуу маселелери жана АККти шайлоо формалары боюнча Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү

2020-жылдын I кварталы

Жамаат жана аймактык-коомдук жамааттар жөнүндө Мыйзам актыларындагы карама-каршылыктар жоюлду

Укуктук камсыздоо бөлүмү

2.                   

Административдик-аймактык түзүлүштү жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, КРӨгө киргизүү жана аларды ишке ашыруу

2020-жыл

Административдик-аймактык түзүлүштү жакшыртуу боюнча сунуштар иштелип чыккан жана КРӨгө киргизилген

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

2.                  Камсыздалган жана туруктуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

3.                   

«Кыргыз Республикасынын: региондорун өнүктүрүү боюнча улуттук диалог» конференциясын өткөрүүгө көмөк көрсөтүү

2020-жылдын февраль-март айлары

Айыл өкмөт башчылары жана жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын катышуусунда   конференция өткөрүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

4.                   

Актуалдуу маселелер боюнча (ЖӨБО арасында) муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу семинарларын жана тажрыйба алмашуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

2020-жылдын ичинде

 

ЖӨБОнун кызматкерлеринин дараметин жогорулатуу үчүн шарттар түзүлдү, окуу семинарлары өткөрүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

5.                   

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумун өркүндөтүү маселелери боюнча ЖӨБ органдарынын кызматкерлерин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуу программасын иштеп чыгуу

2020-жылдын ичинде

Программа иштелип чыгып, бекитилген. Жергиликтүү экономикалык өнүктүрүүгө байланыштуу беш тема боюнча ЖӨБ органдарынын кызматкерлерин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуу уюштурулган жана жүргүзүлгөн

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

3.                  Жергиликтүү жамааттардын өнүгүшү үчүн ресурстарды мобилизациялоо

6.                   

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышына талдоо жүргүзүү 

Квартал сайын

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү боюнча жогорку бийлик органдарына маалымат даярдалды

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү

Концепциясын ишке ашыруу

 

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.

Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер Планын иштеп чыгуу

Концепция бекитилгенден кийин

Кыргыз Республикасында Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү Концепциясын ишке ашыруу  боюнча иш-аракеттер Планы иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен бекитилген

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

2.

Министрликтердин жана ведомстволордун Концепцияны ишке ашыруу боюнча Планды аткаруудагы ишмердүүлүктөрүн координациялоо үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүү

Концепцияны ишке ашыруу боюнча План иштелип чыгып бекитилгенден кийин

Министрликтердин жана ведомстволордун ишмердүүлүктөрүн координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, КРӨнүн буйругу менен бекитилген

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

3.

Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, облустарында жана Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында өткөрүү

2020-жылдын ичинде

Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча тиешелүү иш-чаралар өткөрүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

4.

Республиканын көп этностуу райондорунда, шаарларында жалпы жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүүнү жайылтуу жана этностор аралык мүнөздөгү чыр-чатактардын алдын алуу боюнча коомдук кабылдамалардын ишин координациялоо

2020-жылдын ичинде

Этностук жамааттар тыгыз жайгашкан жерлерде 750 дөн ашык алдын алуу иштери жүргүзүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

5.

Этностор аралык чыр-чатактар күтүлүүчү жерлердин интерактивдүү картасына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

2020-жылдын ичинде

Интерактивдүү карта жаңыланды

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

6.

Кыргызстан калкы Ассамблеясы менен бирге Бишкек жана Ош шаарларында  этностук коомдук бирикмелердин катышуусунда маданий-массалык иш-чараларды уюштуруп өткөрүү

2020-жылдын, март-август айлары

КРдагы этностук жамааттардын интеграцияланышы жана жакындашуусу үчүн шарттар түзүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

7.

Этностор аралык мамилелерди жөнгө салуу боюнча коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларынын, коомдук-консультативдик кеңештердин мүчөлөрүнүн, ЖӨБ органдарынын өкүлдөрүнүн иштөө дараметтерин жогорулатуу багытында тренингдерди жана семинарларды өткөрүү

2020-жылдын ичинде

Чыр-чатактардын алдын-алуу боюнча коомдук кабылдамалардын жооптуу катчыларынын, коомдук-консультативдик кеңештердин мүчөлөрүнүн, ЖӨБ органдарынын өкүлдөрүнүн талдоо ыкмаларын жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

8.

Чыр-чатактардын эртелеп алдын алуу системасынын алкагында чыр-чатактардын алдын алуу жана болтурбоо максатында мамлекеттик органдарга жана ЖӨБ органдарына сунуштамаларды иштеп чыгуу

Зарылдыгына жараша 2020-жылдын ичинде

Чыр-чатактардын себептерин четтетүү үчүн мүмкүнчүлүктөр жаралды

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы

 

Агенттиктин коллегиясынын отурумунда каралуучу маселелер

Чаралар/ Иш-аракеттер

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

2020-жыл үчүн Агенттиктин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө жана 2021-жылга карата милдеттер жөнүндө

2020-жыл үчүн Агенттиктин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылды жана 2021-жылга карата милдеттер аныкталды

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

ЖӨБ органдарынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча Агенттик тараптан аткарылган иштер тууралуу

ЖӨБ органдарынын Чарба китептери, муниципалдык кызматтарды көрсөтүү, муниципалдык мүлктү эсепке алуу жана ижарага берүү автоматташтырылды

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

2021-жылга карата комплекстүү планды бекитүү

2021-жылга карата комплекстүү план бекитилди

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

«Менин айылымКыргызстан» долбоорун ишке ашыруу боюнча Макулдашуунун жана Семаыл Ундонг кыймылынын принциптерин жайылтуу боюнча Меморандумдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө

Жасалган иштер жөнүндө отчет угулду жана милдеттер аныкталды

М.К. Байдылдаев, Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

Калктуу конуштарды «айыл» же «шаар» категориясына киргизүү боюнча документтерди топтоо тажрыйбасы жөнүндө

Калктуу конуштарды «айыл» же «шаар» категориясына киргизүү боюнча документтерди топтоо тажрыйбасы боюнча талдоо жүргүзүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

Кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү Концепциясын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө

Концепциянын аткарылышынын жүрүшү талкууланды жана алдыдагы иштердин багыттары белгиленди

Этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыгы

 

Ведомстволор аралык комиссиянын отурумдарында каралуучу маселелер

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу

мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмегине калктуу конуштарды киргизүү маселесин Ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын кароосуна киргизүү

2020-жылдын ичинде

Материалдар даярдалды жана Ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын кароосуна киргизилди

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы №5 токтому)

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.

Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарынын, өзгөчө статусу бар, коопсуздугун камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Мамлекеттик программанын экинчи этабын ишке ашыруу боюнча 2018-2020-жылдарга карата КРӨнүн 2018-жылдын 5-январында № 5 токтому менен бекитилген иш чаралар Планынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү

2020- жылдын ичинде (квартал сайын айдын 15ине чейин)

 

Иш-чаралар Планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты жыйынтыктоо жана жалпылоо жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберүү

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

2018-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планын ишке ашыруу боюнча Агенттиктин аракеттеги Планын ишке ашыруу

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-октябрындагы, №360 буйругу)

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

“Муниципалдык мүлктү сатуу жана ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартибинин негизинде “Электрондук соода аянтчасы” маалыматтык тутумун түзүү

 

2020-жыл, июнь

 

Муниципалдык мүлктөрдү сатуу жана ижарага берүү боюнча “Электрондук соода аянтчасы” маалыматтык тутумунун сынамыгын жүргүзүү, жыйынтыгы талданып, электрондук соода аянтчасын жалпы ЖӨБ органдарына жайылтуу

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

2.                   

Муниципалдык менчиктеги мүлктөрдү натыйжалуу башкаруу жана жергиликтүү коомчулуктун алдында ачыктыкты камсыздап, муниципалдык мүлктүн эсебин алууну автоматташтырууга шарт түзүү

акча каражат бөлүнүшү менен

Муниципалдык мүлктүн эсебин алууну автоматташтыруу боюнча маалыматтык тутум иштелип чыкты

 

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылы Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана

балдарды колдоо жылы боюнча Жарлыгын ишке ашыруу

Чаралар/Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

 

Санариптештирүү

1.                   

Ведомстволор аралык электрондук “Түндүк” тутумуна киргизүү боюнча Агенттиктин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүү иштерин уюштуруу

2020- жылдын ичинде

Агенттикти “Түндүк” тутумуна кошуу. Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү электрондук тутумуна ЖӨБОнун кошулуусуна шарттар түзүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

 

2.                   

«Санарип аймак» долбоорунун алкагында ЖӨБ органдарынын чарбалык китебин электрондук форматка өткөрүү

2020- жылдын ичинде

Калкка санариптештирүү менен муниципалдык кызмат көрсөтүү жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү жана ЖӨБ органдарынын ишмердүүлүгүн, эффективдүүлүгүн жогорулатууда, ошондой эле ЖӨБ органдар менен мамлекеттик органдардын борборлоштурулган маалыматын түзүүдө “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумуна кошуу үчүн электрондук чарба китебинин түзүлүшүн негиз кылып “Санарип аймак” автоматташтырылган маалыматтык тутуму боюнча долбоор каралган.

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

 

Балдарды колдоо боюнча иштер

3.                   

Этностук коомчулуктардын балдарынын катышуусунда Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Каракол шаарларында “Достук балатысын” өткөрүү

2020 – жылдын декабрында

 

Этностук коомчулуктардын балдарынын жакындашуусуна жана Кыргыз жараны идеясы менен таанышууга шарттар түзүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы, ККА

4.                   

Этностук коомчулуктардын балдарынын катышуусунда Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Каракол шаарларында балдардын фестивалдарын өткөрүү

2020 – жылдын 21-мартында жана 31- августунда

Этностук коомчулуктардын балдарынын ар этностун маданияты, чыгармачылыктары жана каада-салттары менен таанышууга  шарттар түзүлдү

Этностор аралык мамилелер башкармалыгы, ККА

 

Соттук-укуктук реформанын ишке ашыруусуна катышуу жана  2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу Концепциясын ишке ашыруу

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №122 токтому)

Чаралар/Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнотү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.

Бузуулар жөнүндө кодекстин ченемдерин колдонуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын комиссияларынын мүчөлөрүн жана ыйрагым укуктуу кызмат адамдарын окутуу боюнча темаларды сунуштоо

2020-жылдын II кварталы

Бул маселе боюнча усулдук камсыздоо иши жүргүзүлдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын окутуу иштерине көмөк көрсөтүлдү

М.К. Байдылдаев,

Уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу оргадарынын усулдук жана маалыматтык колдоо башкармалыгы,

Укуктук камсыздоо бөлүмү

2.

Бузуулар жөнүндө кодексин ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине мониторинг жүргүзүү

Жарым жыл сайын

Мониторинг жүргүзүлдү, сунуштар берилди, практикалык жардам көрсөтүлдү

Укуктук камсыздоо бөлүмү

3.

Агенттиктин компетенциясына кирген маселелерди укуктук даңазалоо боюнча иштерди жүргүзүү (жергиликтүү жамааттардын, ЖӨБОлордун, билим берүү мекемелеринде, окутуу иш-чараларда, ЖМКнын жана башкалардын алдында чыгып сүйлөө)

2020- жылдын ичинде

Жергиликтүү жамаат, ЖӨБ органдары, окуу жайлары үчүн окутуу иш-чаралары өткөрүлдү.

Жалпыга маалымдоо каражаттарында жүргүзүлгөн иштер чагылдырылды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө укуктук маселелер боюнча түшүндүрмөлөр берилди

Укуктук камсыздоо бөлүмү,

башкармалыктар, бөлүмдөр, пресс-катчы

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер чөйрөсүндө ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу

боюнча иштер

Чаралар/Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун Кодексинин концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу

2020-жылдын ичинде

Конституциялык укуктарга жана жергиликтүү жамааттардын өз алдынча кызыкчылыктарынын мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу үчүн укуктук негизди өркүндөтүү. Мыйзамдардагы карама-каршылыктар четтетилди

Укуктук камсыздооо бөлүмү, башкармалыктар, бөлүмдөр.

2.                   

Кыргыз Республикасынын «Айрым калктуу пункттарга айыл статусун берүү жөнүндө»  Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

2020-жылдын ичинде

Мыйзам долбоору иштелип чыккан, белгиленген тартипте КРӨнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кароого киргизилди

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы,

3.                   

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ЧУАларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиясында каралган «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө (КР «Борбордун статусу жөнүндө» мыйзамына, КР «Ош шаарынын статусу жөнүндө» мыйзамына) КР мыйзам долбоорун макулдашуу КРӨА киргизүү

2020-жылдын

II кварталы

Долбоор аныкталган тартипте КРӨА кароосуна киргизилди

Укуктук камсыздоо бөлүмү

4.                   

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө кодексинин долбоорун иштеп чыгуу алкагында КР мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү

2020-жылдын ичинде

Кодекске ылайык келтирүү максатында «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору иштелип чыкты

Укуктук камсыздоо бөлүмү, башкармалыктар жана бөлүмдөр, эксперттик топ (макулдашуу менен), ЖӨБ бирлиги (макулдашуу менен).

5.                   

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына карата жалпы мамлекеттик сынактын жыйынтыгын чыгаруу боюнча КРӨнүн буйругунун долбоорун иштеп чыгуу

2020 -жыл III квартал

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоорунун чечими иштелип жана белгиленген тартипте КРӨнүн Аппаратына киргизилди

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

6.                   

СОАТЕге кирген административдик- аймактык аталыштардын тизмесин иретке келтирүү боюнча иштерди жүргүзүү

2020-жылдын ичинде

Жумушчу топтун иштеринин алкагында сунуштар иштелип чыкты

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

7.                   

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-январындагы № 6 “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” жана  “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун долбоорлорун иштеп чыгуу

2020-жылдын ичинде

Тиешелүү ЧУА долбоорлору иштелип чыгып, белгиленген тартипте КРӨнүн Аппаратына киргизилди

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

8.                   

Агенттикке жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык менчиктеринин  эсебин алууну жана маалыматтык тутум түзүүнү жүзөгө ашырууга укукту берүү максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы № 258 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин маселелери жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоорун иштеп чыгуу

2020- жылдын III кварталы

Агенттикке жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык менчиктеринин  эсебин алууну жана маалыматтык тутум түзүүнү жүзөгө ашырууга укук берилди

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

9.                   

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын так аныктоо боюнча мыйзам долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү

2020-жылдын

1-кварталында

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттери жана ыйгарым укуктары так аныкталды

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иштер

Чаралар/Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнө консультациялык, укуктук жана усулдук жардам көргөзүү боюнча иштерди жүргүзүү

2020-жылдын ичинде

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин сапаты жогорулады

Башкармалыктар жана бөлүмдөр

2.                   

Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы туруу маселелери боюнча Мамлекеттик саясаттын  стратегиясынын алкагында  ЖӨБОнун кызматкерлеринин коррупцияга каршы аракеттенүүсү үчүн окууларды өткөрүү

 

2020 –жылдын ичинде

ЖӨБОнун кызматкерлеринин коррупцияга каршы аракеттенүү дараметтери жогорулады, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча алдын алуу чараларды көрүүгө шарттар түзүлдү

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү

 

3.                   

Жалпы республикалык конкурстун жыйынтыгы боюнча мыкты айыл өкмөтүнүн базасында ЖӨБОнун башчылары үчүн семинарларды уюштуруу

2020-жылдын III-IV кварталы

Мыкты айыл өкмөтүнүн базасында семинарлар өткөрүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы

4.                   

2020-жылга карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бекитилген бюджеттерине талдоо жүргүзүү

2020-жылдын  I-II кварталы

ЖӨБОнун жергиликтүү бюджети боюнча маалымат базасы жаңыланган, бюджеттерине талдоо жүргүзүлдү

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

 

Эл аралык программалар жана долбоорлор менен иштөө

Чаралар/Иш аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                   

Донордук уюмдардын жана өнөктөштөрдүн Координациялык Кеңешинин иштерин координациялоо

2020 –жылдын ичинде

Координациялык Кеңештин өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрү менен отурум өткөрүлдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы,

2.                   

ЖӨБЭММАнын донорлор жана эл аралык уюмдар ортосундагы кызматташтык жөнүндө Меморандумдарын ишке ашыруу

2020 –жылдын ичинде

ЖӨБ чөйрөсүндө пландаштырылган иш-чаралардын аткарылышы боюнча кызматташтык күчөдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы,

3.                   

Өнөктөштөр менен кызматташтык: Кореялык (KOICA) агенттиги, Гуд Нейборс, Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер бирлиги, Россия шаарларынын союзу, Ханнс Зайдель Фонду, БУУ ӨП, Пиис Нексус  жана ЕККУ менен кызматташуу

2020 –жылдын ичинде

ЖӨБ жана этностор аралык мамилелер чөйрөсүндө пландаштырылган иш-чаралардын аткарылышы боюнча кызматташтык күчөдү

Уюштуруу иштери, ЖӨБО усулдук жана маалыматтык колдоо көрсөтүү башкармалыгы, этностор аралык мамилелер башкармалыгы

 

Кадрлар,  жарандардын  кайрылуулары менен иштөө жана аткаруу тартиби

Чаралар/ Иш-аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Күтүлгөн натыйжалар

(продукт)

Аткарууга жооптуулар

1.                  1

Келип түшкөн каттарга жана жарандардын кайрылууларына (анын ичинде электрондук) талдоо жүргүзүү, аткарылышына жана алардын сапатына   көзөмөл жүргүзүү.

Квартал сайын

Иш кагаздарын жүргүзүү эсепке алынды жана талданды, сапаттуу аткарылышына өз убагында көзөмөлдөө иштери жүргүзүлдү.

Административдик жана кадр иштери боюнча бөлүмү

2.

Коллегиянын чечимдери, буйруктары жана жетекчиликтин тапшырмаларынын аткарылышы үчүн көзөмөл жүргүзүү

2020-жылдын ичинде

Коллегиянын чечимдери, буйруктары жана жетекчиликтин тапшырмалары   ишке ашырылды.

Административдик жана кадр иштери боюнча бөлүмү

 

3.

Агенттиктин кызматкерлеринин иштөө дараметтерин жогорулатуу боюнча иштерди уюштуруу

2020-жылдын ичинде

Кызматкерлердин иштөө дараметтери жогорулады;

мамлекеттик программалар сапаттуу ишке ашырылды;

-кызматтык милдеттер абийирдүүлүк менен аткарылды;

иш кагаздарды  жүргүзүү   нускаманын талаптарына ылайык алып барылды

Административдик жана кадр иштери боюнча бөлүмү,

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү,

Жетекчиликтин катчылары,

Директордун жардамчысы

4.

Ишеним телефону боюнча кайрылууларды каттоо, жарандарды кабыл алуу боюнча тапшырмаларды аткаруучуларга жеткирүү.

2020-жылдын ичинде

Ишеним телефону боюнча келип түшкөн кайрылуулардын эсеби алынды, жарандардын кайрылуулары боюнча аткаруучуларга жеткирилип, уюштуруу иштери жүргүзүлдү.

Административдик жана кадр иштери боюнча бөлүмү,

Коррупцияны алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү,

жетекчиликтин катчылары,

директордун жардамчысы

5.

Агенттиктин ишмердүүлүгүн чагылдыруу жана Агенттиктин сайтын колдоо боюнча ЖМК менен өз ара аракеттенүү  иштерин уюштуруу

2020-жылдын ичинде

Агенттиктин ишмердүүлүгүн чагылдыруу боюнча басма сөзконференциялары, жарыялоолор, интервьюлар, сюжеттер, видеоматериалдар уюштурулду

Басма сөз-катчы

   

            Статс-катчы                                                                                                                                                                          Н.К. Алишеров

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Закрыть меню
МЕНЮ