Муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптимизациялоо

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамын жүзөгө ашыруу жана коллизиялык ченемдерди жоюу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан практикалык түрдө көрсөтүлүп жаткан муниципалдык кызматтардын Базалык реестрине кошумча муниципалдык кызматтарды киргизүү максатында, Агенттик тарабынан жаңы Базалык реестр иштелип чыккан.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кеңешмесинде каралып жактырылгандан кийин, 2018-жылдын 5-февралында «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-январындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» №6 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» № 80  токтому кабыл алынган.

Бул токтомго ылайык базалык реестрге кирген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын саны 14 жана анын баары акысыз көрсөтүлөт.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын протоколдук тапшырмасынын негизинде, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» мыйзамында белгиленген критерийлерге жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүн жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актыларга ылайык, Базалык реестрге кирген муниципалдык кызматтарды талдоону өткөрүү боюнча жана андагы кемчиликтер жана карама-каршылыктарды аныктоо жана оптималдаштыруу үчүн зарыл болгон жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан 4 түрдүү маалымкат берүүнүн (жашаган жеринен, үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө, бодо малдын болушу жөнүндө жана майда жандыктын болушу жөнүндө) укуктук негизи болушу тууралуу иштер жүргүзүлдү.

Аталган маселе, 2019-жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын  Экономика министрлигинде ведомстволор аралык жумушчу топтун кеңешмесинде каралган. Жыйынтыгында жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан төмөнкү сунуштар берилген:

 1. Муниципалдык кызматтардын базалык реестринен “Калктуу конуштагы проспекттердин, аллеялардын, аянттардын, шаардык жана айылдык сейилбактардын, бульварлардын, көчөлөрдүн жана тар көчөлөрдүн аталышы жана аталышын өзгөртүү жөнүндө чечимдерди берүү”, “Жашаган жеринен маалымкат берүү” жана “Үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат берүү” муниципалдык кызматтарды алып салууну демилгелөө.
 2. Муниципалдык кызматтардын базалык реестринин 4-5-муниципалдык кызматтарды бир муниципалдык кызматка бириктирүү жана төмөнкү редакцияда баяндоо: “Малдын болушу жөнүндө маалымкат берүү (бодо мал, майда жандык жана башка айыл чарба жандыктар)”, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары электрондук өз ара байланышты уюштуруу боюнча макулдашуу маселени чечүүгө чейин.
 3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат берүүдө регламенттештирилген процедура боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу.

Бүгүнкү күндө, ведомстволор аралык жумушчу топтун сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алып, Агенттик тарабынан муниципалдык кызматтардын Базалык реестрине жана алардын стандарттарына өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар иштелип чыкты. Жакынкы аралыкта аталган сунуштар Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кеңешмесинин кароосуна киргизилет.

Ошондой эле, Агенттик тарабынан «Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды уюштурууну жакшыртуу, кызматтарды алуу процедураларын жөнөкөйлөштүрүү, калкка кызматтарды кыска мөөнөттө жана бир жерде алууну камсыздоо максатында Агенттик тарабынан төмөнкү Методикалык документтер иштелип чыгып Агенттиктин 2018-жылдын 30-мартындагы № 01-18/38 буйругу менен бекитилген:

 1. 2014-жылдын 17-июлу № 139 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205360/30?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2006-жылдын 28-декабры № 213 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202010/70?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2017-жылдын 19-июлу № 127 «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111634/10?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2011-жылдын 31-майы № 191-б Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/208875/100?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2015-жылдын 14-январы № 6 «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97251/20?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2014-жылдын 3-июну № 302 «Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96550/10?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2012-жылдын 3-сентябры № 603 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93029/40?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2017-жылдын 9-февралы № 91 «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрине кирген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99887/10?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2018-жылдын 16-январы № 26 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11523/30?cl=ky-kg&mode=tekst

 1. 2000-жылдын 26-октябры № 637 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7734?cl=ru-ru

 1. 2020-жылдын 25-февралы № 113 «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тейлөөлөрдүн инновациялык ыкмаларын киргизүү боюнча “Мамлекет платформа катары” пилоттук долбоорун ишке ашыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому;

https://www.gov.kg/ky/npa/s/2305

 1. 2019-жылдын 3-апрели № 97 «Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын кошумча тизмегин жана алардын стандарттарын бекитүү жөнүндө» Бишкек шаардык кеңешинин токтому.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/420397/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Закрыть меню
МЕНЮ