Мыкты айыл өкмөтү

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2013-жылдын 9-апрелиндеги

N 181 токтому менен
бекитилген

«Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынак өткөрүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 2. Бул Жобо айыл өкмөтүнүн калктын жашоосуна эң жакшы шарттарды түзүүдөгү иштерин колдоо, айылды көрктөндүрүү, келбетин жакшыртуу, маданият мекемелеринин абалын жакшыртуу жана маданий мурасты сактоо, айыл чарба жана өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн көлөмдөрүн өстүрүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча ишканаларды өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү; ишкердикти жана айыл чарба кооперативдерин өнүктүрүү; жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү, дотациялык төлөөлөрдү кыскартуу, инвестицияларды тартуу; инженердик жабдууларды жана санитариялык-эпидемиологиялык абалды жакшыртуу максатында иштелип чыкты, ошондой эле «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынакты (мындан ары — сынак) өткөрүү тартибин, сынакта жеңүүчүлөрдү аныктоо тартибин аныктайт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Сынак жыл сайын өткөрүлөт. Сынакка айыл өкмөтү жайгашкан аймактагы райондун сынактык комиссиясына арыз берүү жолу менен ар бир айыл өкмөтү катыша алат.
 2. Сынактык комиссиялардын курамы жыл сайын сынак башталганга чейин жаңыртылып турат.
 3. Сынак отчеттук мезгилден кийинки жылдын төртүнчү айынын биринчи жумушчу күнүнөн тартып башталат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Райондук жана облустук деңгээлде сынак өткөрүүнү жана анын жыйынтыктарын чыгарууну жалпы координациялоо Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан түзүлүүчү жалпы мамлекеттик сынактык комиссия ишке ашырат.
 2. Сынактык комиссиялар
 3. Сынак райондордун жана облустардын деңгээлинде түзүлүүчү сынактык комиссиялар тарабынан өткөрүлөт. Райондун сынактык комиссиясы райондун мамлекеттик администрациянын башчысы — акими, ал эми облустун сынактык комиссиясы — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан түзүлөт.
 4. Райондун сынактык комиссиясы билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт мекемелеринин, райондун мамлекеттик администрациясынын аппаратынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жерге жайгаштыруу, ошондой эле турак жай-коммуналдык чарба органдарынын, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн ж.б. ичинен беш кишиден кем эмес санда түзүлөт.
 5. Облустун сынактык комиссиясы билим берүү, саламаттык сактоо мекемелеринин, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын, саясий партиялардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын өкүлдөрүнүн ж.б. ичинен беш кишиден кем эмес санда түзүлөт.
 6. Сынактык комиссиялар өз ишин отурумдарды өткөрүү, тиешелүү айыл аймагын кароо, турак жай-коммуналдык чарба мекемелерине, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана спорт мекемелерине баруу, ошондой эле калкты сурамжылоо, айыл өкмөтүнүн документтерин текшерүү ж.б. жолу менен жүргүзүшөт.

9.1. Сынактык комиссиялар айыл өкмөттөрүн төмөнкү эки топко бөлүп карайт:

1-топ — алыскы, жетүүгө кыйын, бийик тоолуу аймактарда жайгашкан жана өзгөчө чек ара статусуна ээ болгон айылдары бар айыл өкмөттөр;

2-топ — 1-топко кирбеген айыл өкмөттөрү.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Сынактык комиссиялардын отурумдары, эгерде ага комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3ден кем эмеси катышса мыйзамдуу болуп саналат. Сынактык комиссиялардын чечими отурумга катышкан комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болуп калган учурда, сынактык комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат. Сынактык комиссиянын жыйынтыктоочу отурумунун протоколуна төрага жана катчы кол коет.
 2. Сынакты өткөрүүнү уюштуруу
 3. Сынак маалымат өнөктүгүн жүргүзүүнү кошкондо үч этапта өткөрүлөт.
 4. Биринчи этапта айыл өкмөттөрүнүн жалпы мамлекеттик сынакка катышууга арыздары каралат. Арыздар ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн күндөн баштап он күндүн ичинде берилет.
 5. Арыздар ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча берилет. Арызга төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

— ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына сынактык тандоо жүргүзүү үчүн айыл өкмөтүнүн ишинин критерийлерин баалоо матрицасы;

— баалоо критерийлеринин индикаторлорунун маанисин ырастаган документтер.

Арыздар жана ага тиркелген документтер ушул Жобонун 12-пунктунда көрсөтүлгөн күн бүткөндөн кийин райондун сынактык комиссиясы тарабынан бир айлык мөөнөттө каралат.

Сынактын биринчи этабында райондун сынактык комиссиясы арызга берилген документтердин толук топтомун текшерет. Документтер баалоо матрицасына ылайык каралат жана бааланат.

Сынактын биринчи этабынын жыйынтыгы боюнча комиссиянын эң жогорку баллына ээ болгон ар бир райондон, ушул жобонун 9.1-пунктунда аталган топтордун ар биринен бирден талапкер (айыл өкмөтү) тандалып алынат жана талапкерди тандап алуу тууралуу чечим (протокол) облустун сынактык комиссиясынын дарегине жиберилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Сынактын экинчи этабында облустун сынактык комиссиясы ушул Жобонун 9.1-пунктунда аталган топтордун ар биринен бирден талапкерди тандайт. Талапкерлерди аныктоо тууралуу чечим (протокол) жалпы мамлекеттик сынактык комиссиянын дарегине жиберилет.

(2-абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Сынактын экинчи этабы сынактын биринчи этабы бүткөндөн он күн өткөндөн кийин бир айлык мөөнөттө өткөрүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Жалпы мамлекеттик сынактык комиссия облустардан берилген материалдарды карап чыгат жана айыл өкмөттөрүнүн ортосундагы «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынактын жеңүүчүлөрүн аныктайт.
 2. Сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо
 3. Сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо айыл өкмөтүнүн ишин баалоо критерийлеринин матрицасына ылайык жүргүзүлөт.
 4. Айыл өкмөтүнүн ишинин жалпы баасы ар бир багыт боюнча индикаторлордун маанилерин суммалоо жолу менен аныкталат. Сынактын үчүнчү этабынын жеңүүчүлөрү болуп комиссиянын эң жогорку баллына ээ болгон айыл өкмөттөрү саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Сынактын жыйынтыктарын чыгарууда ушул Жобонун 9.1-пунктунда аталган ар бир топтон эң мыкты айыл өкмөттөрү аныкталат:

Сынактын байге фонду төмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлөт:

1-топ:

— 1-орун үчүн — 1,5 млн. сом;

— 2-орун үчүн — 1,0 млн. сом;

— 3-орун үчүн — 0,5 млн. сом.

2-топ:

— 1-орун үчүн — 1,5 млн. сом;

— 2-орун үчүн — 1,0 млн. сом;

— 3-орун үчүн — 0,5 млн. сом.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. «Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо жөнүндө чечим жалпы мамлекеттик сынактык комиссиянын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен бекитилет.

 

 

 

 

 

 

«Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө жобого
1-тиркеме

«Эң мыкты айыл өкмөтү» конкурсуна айыл өкмөтүнүн катышуусуна арыздын формасы

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

Айыл аймаганын аталышы жана тобу (Жобонун 9.1-пунктуна ылайык) ________________________________________________

Айыл өкмөтүнүн башчысы ___________________________________________ (Аты-жөнү)

Калктын саны _____________________________________________________

Жооптуу адам _____________________________________________________ (Аты-жөнү)

Телефон: ____________________ Электрондук дарек: _________________

Факс: ____________________________________________________________

Айыл өкмөтүнүн почта дареги: _____________________________________

Айыл өкмөтүнүн башчысы: __________________________________________ (колу)

 

 

 

 

 

«Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына жалпы мамлекеттик конкурс өткөрүү тартиби жөнүндө жобого
2-тиркеме

«Эң мыкты айыл өкмөтү» наамына конкурстук тандоону жүргүзүү үчүн айыл өкмөтүнүн ишин баалоо критерийлеринин
МАТРИЦАСЫ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Критерийлердин аталышы

Индикаторлор

Баллдар

Баа

Жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча критерийлер жана индикаторлор

1

Социалдык кызматтар

1

2

3

4

5

 

1.1

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-апрелиндеги № 216 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

1.2

Калктын ичүүчү суу менен камсыздалышынын деңгээли

Ичүүчү суу менен камсыздалган калктын саны, %

10%га чейин

20%га чейин

50%га чейин

70%га чейин

100%га чейин

 

1.3

Өткөн жылга салыштырмалуу кедейлик деңгээлинин төмөндөө динамикасы

Жакыр үй-бүлөлөр- дүн санынын төмөндөө динамикасы (ККЭТД+КЭТЧ+КЧ боюнча суммада)

Жакыр үй-бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө

Жакыр үй-бүлөлөрдүн санынын төмөндөө динамикасы жок

Жакыр үй- бүлөлөрдүн санынын төмөн- дөшү 5%га чейин

Жакыр үй-бүлөлөрдүн санынын төмөндөшү 10%га чейин

Жакыр үй-бүлөлөрдүн санынын төмөндөшү 10%дан жогору

 

1.4

Коомдук жайларды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу

Коомдук жайлардын абалы (сейилбактар, эс алуу зоналары, спорт курулмалары)

Коомдук жайлар жок

Коомдук жайлар иштебейт

Коомдук жайлар бир аз иштейт, толук эмес жашылдандырылган

Коомдук жайлар иштейт, сейилбак зонасынын абалы канааттандыраарлык

Коомдук жайлар иштейт, сейилбак зонасы жана жашылдандыруунун абалы жакшы

 

1.5

Тиричилик таштандыларды чогултууну, ташып чыгууну жана утилдештирүүнү уюштуруу

КТТ чогултуу боюнча кызматтын болушу жана аткаруу сапаты

КТТ чогултуу жана кайра иштетүү боюнча кызмат жок, таштанды жай жок

КТТ чогултуу дайыма эмес, таштанды жайлар башаламан

КТТ чогултуу дайыма жүргүзүлөт, таштанды жайлар башаламан

КТТ чогултуу дайыма жүргүзүлөт, таштанды полигону ченемдерге жооп бербейт

КТТ чогултуу жана утилдештирүү боюнча атайын кызмат бар, КТТ чогултуу дайыма жүргүзүлөт, таштанды полигону ченемдерге жооп берет

 

1.6

Маданий-эс алуу жана спорттук иш-чаралар чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүнү уюштуруу

Маданий объекттердин бар болушу, абалы

Маданий объекттер жок

Маданий объекттер иштебейт

Маданий объекттер толук эмес иштейт, имараттар жана курулмалардын абалы канааттандыраарлык эмес

Маданий объекттер жетиштүү деңгээлде иштейт, имараттар жана курулмалардын абалы канааттандыраарлык

Маданий объекттер толук иштейт, кызыкчылыктар боюнча ийримдер бар, имараттардын абалы жакшы

 

1.7

Коомдук тартипти сактоо

Кылмыштуулуктун жалпы деңгээлинин көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшү, %

Төмөндөө динамикасы жок

5%га чейин

10%га чейин

20%га чейин

20%дан жогору

 

1.8

Калктуу конуштардын башкы пландарын бекитүү

Башкы планы бар

Башкы планы жок

Башкы планы жаңыланган эмес

Башкы планы иштелип чыккан, бирок бекитилген эмес

Башкы планы бекитилген, бирок ишке ашырыла элек

Башкы планы ишке ашырылууда

 

 

Социалдык кызматтар боюнча индикаторлордун жыйынтык баасы:

 

2

Экономиканы өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү

1

2

3

4

5

 

2.1

Ишкердиктин активдүүлүгүнүн өсүшү

Жаңы ишканалардын өсүү динамикасы, %

Жаңы ишкана- лардын санынын өсүү динамикасы жок

Жаңы ишканалардын санынын өсүшү (10%га чейин)

Жаңы ишкана- лардын санынын өсүшү (20%га чейин)

Жаңы ишканалардын санынын өсүшү (50%га чейин)

Жаңы ишканалардын санынын өсүшү (50%га чейин)

 

2.2

Ишкердиктин активдүүлүгүнүн өсүшү

Өткөн жылга салыштырмалуу жаңы жеке ишкерлердин санынын өсүү динамикасы, %

Жаңы жеке ишкерлердин санынын өсүү динамикасы жок

Жаңы жеке ишкерлердин санынын өсүү динамикасы (5%га чейин)

Жаңы жеке ишкер- лердин санынын өсүү динамикасы (10%га чейин)

Жаңы жеке ишкер- лердин санынын өсүү динамикасы (20%га чейин)

Жаңы жеке ишкерлер- дин санынын өсүү динамика- сы (20%дан жогору)

 

2.3

Муниципалдык жерлер менен бирге муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу

ММди натыйжалуу башкаруудан жергиликтүү бюджетке түшкөн кирешелердин өсүү динамикасы, %

Жергиликтүү бюджетке түшкөн кирешелердин өсүү динамикасы жок

Жергиликтүү бюджеттин кирешеси өстү (5%га)

Жергиликтүү бюджеттин кирешеси өстү (15%га)

Жергиликтүү бюджеттин кирешеси өстү (25%га)

Жергиликтүү бюджеттин кирешеси өстү (25%дан жогору)

 

2.4

Инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүү

Социалдык чөйрөгө тартылган инвестициялардын көлөмүнүн өсүү динамикасы

Социалдык инвестициялардын өсүү динамикасы жок

Социалдык инвестициялардын көлөмү өстү (5%га)

Социалдык инвестициялардын көлөмү өстү (10%га)

Социалдык инвестициялардын көлөмү өстү (20%га)

Социалдык инвестициялардын көлөмү өстү (20%дан жогору)

 

 

Экономикалык маселелер боюнча индикаторлордун жыйынтык баасы:

 

3

Натыйжалуу финансылык башкаруу

1

2

3

4

5

 

3.1

Чыгымдоо милдеттерин каржылоонун натыйжалуулук деңгээлин жогорулатуу

Жергиликтүү бюджеттин өздүк кирешесинин өсүшү (трансферттерден тышкары), %

Менчик киреше- нин өсүш динамикасы жок

Менчик кирешенин өсүшү (10%га чейин)

Менчик кирешенин өсүшү (20%га чейин)

Менчик кирешенин өсүшү (30%га чейин)

Менчик кирешенин өсүшү (30%дан жогору)

 

3.2

Финансылык башкаруунун ачыктык деңгээлин жогорулатуу

Ачыктыкты камсыздоонун колдонулган механизмдеринин саны

Учурдагы бюджет, бюджеттин долбоору, бюджетти аткаруу, мамлекеттик органдар жүргүзгөн текшерүүлөрүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматты алуу мүмкүн эмес

Учурдагы бюджет, бюджет тин долбоору, бюджетти аткаруу, текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтын тактада илиниши (толук эмес)

Тактада маалыматтын болушу, БКСны иштеп чыгуу жана жайылтуу

Такталарда маалыматтын болушу, БКСны иштеп чыгуу жана жайылтуу, бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүү

Такталарда маалыматтын болушу, БКСны иштеп чыгуу жана жайылтуу, бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүү (долбоор, аткаруу), жергиликтүү коомдоштуктардын керектөөлөрүн иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча бюджетти иштеп чыгуу

 

 

Финансы индикаторлору боюнча жыйынтык баасы:

 

4

Чечим кабыл алуу процессине жарандардын катышуусу үчүн шарттарды түзүү

1

2

3

4

5

 

4.1

Башкаруу маселелерине жарандарды тартуу деңгээли

Чечим кабыл алуу процесстери- не жарандарды тартуу боюнча иш-чаралардын өсүү динамикасы (айылдык жыйындар, коомдук угуулар, курултайлар ж.б.), % менен

Иш-чаралар өткөрүлбөйт

Өткөрүлгөн иш- чаралардын саны өзгөргөн жок

Иш-чаралардын саны көбөйдү (10%га чейин)

Иш-чаралардын саны көбөйдү (20%га чейин)

Иш-чаралардын саны көбөйдү (20%дан жогору)

 

4.2

ЖӨБОнун карамагындагы маалыматты алууну камсыздоо деңгээли

ЖӨБОнун иши жөнүндө калктын маалымдуулугунун деңгээли

Маалымат тактасы жок

Өткөрүп жиберүү

Маалымат тактасы бар, маалымат жаңыртылбайт

Өткөрүп жиберүү

Маалымат тактасы жакшы абалда, маалымат жаңыртылып турат

 

4.3

Жергиликтүү кеңештин токтомдорун жарыялоо

Жергиликтүү кеңештин токтомдорун өз учурунда жарыялоо жана аларды Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү

Кабыл алынган чечимдер эсепке алынбайт

Жарыяланбайт жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилбейт

Жарыяланат, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизилбейт

Жарыяланат жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине мөөнөтүнөн кечигүү менен киргизилет

Жарыяланат жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине белгиленген мөөнөттө киргизилет

 

 

Калк менен өз ара аракеттенүү деңгээли боюнча индекаторлордун жыйынтык баасы:

 

2. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча критерийлер жана индикаторлор

5

Экономиканы өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү

1

2

3

4

5

 

5.1

Мамлекеттик жерлерди натыйжалуу башкаруу (АЧЖМФ+жайыттар)

Жерлерди калыбына келтирүүгө инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү, %

Инвестициялардын көлөмүнүн өсүү динамикасы жок

Инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү (10%га)

Инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү (20%га)

Инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү (30%га)

Инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү (30%дан жогору)

 

 

Экономикалык маселелер боюнча индекаторлордун жыйынтык баасы:

 

 

Айыл өкмөтүнүн ишинин жалпы баасы

 

              

 

Эскертүү:

Калкынын саны аз кээ бир айыл өкмөтүндө (объективдүү себептер боюнча) болгон инфратүзүмдөр тийиштүү критерийлерге толук жооп бере албайт. Ушуга байланыштуу, критерийлердеги теңсиздикти теңдөө максатында комиссия мүчөлөрүндө арызда коюлуучу баллдын коэффициенттерин 1,5ке барабар жогорулатуу менен түзөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда критерий боюнча жалпы балл 5 баллдан жогору болбошу керек.

Бул коэффициент калкынын саны 5000 адамдан ашык эмес айыл өкмөттөрү үчүн, ошондой эле төмөнкү критерийлерди баалоо үчүн колдонулат:

— коомдук жерлерди көрктөндүрүү жана жашылдандыруу;

— тиричилик таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу жана утилдештирүүнү уюштуруу;

— муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу.

Конкурстун жыйынтыгын чыгарууда айыл өкмөтүнүн өзгөчө шарттары (жаратылыштык-климаттык, алыстыгы) эске алынат жана ар бир баалоочу критерийлер боюнча түзөтүү коэффициенттери киргизилет.

Сөздүк

ККЭТД — керектөөнүн кепилденген эң төмөнкү деңгээли

КЧ — кедейчиликтин чеги

КЭТЧ — кедейчиликтин эң төмөнкү чеги

ККЭТД — керектөөнүн кепилденген эң төмөнкү деңгээли

КТТ — катуу тиричилик таштандылары

БКС — бюджеттин кыска сүрөттөлүшү

АКБТ — айылдын керектөөлөрү менен бирге таанышуу

ЖӨБО — жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

АЧЖМФ — Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду

MM — муниципалдык менчик

 

 

Закрыть меню
МЕНЮ