ЖӨБ чөйрөсүндөгү эл аралык өнөктөштөр

 

Уюмдар

 

1.   

КРдагы  KOICA уюму   

http://www.koica.go.kr/english/main.html
training.koica.go.kr
http://www.worldfriendskorea.or.kr/eng/
http://www.odakorea.go.kr/eng

2. 

«Өнүктүрүү саясат институту»

http://dpi.kg/ru/about/partners/

3. 

ЕККУнун Бишкектеги Программалык офиси

https://www.osce.org/ru/programm-office-in-bishkek

4. 

КРдагы БУУӨП

https://www.employment.kg/

5.                                          

КРдагы Швейцария өнүктүрүү жана кызматташуу башкармалыгы 

https://www.eda.admin.ch/bishkek

6.  

КРдагы Хелвитес фонду 

https://www.helvetas.org/ru/kyrgyzstan

7. 

Германия эл аралык кызматташуу уюму (GIZ)

https://www.giz.de/en/worldwide/356.html

8.  

 Ханса Зайдел фонду

https://centralasia.hss.de/ru/

9.     

Ага Хан өнүктүрүү уюму 

http://www.akdn.org/

10.                         

Түрк Дүйнөсү Муниципалитеттер Бирлиги

http://www.gamsumo.gov.kg/press-center/news/454

11.                      

Гуд Нейборс

Good Neighbors Kyrgyz Republic

Кайрымдуулук уюму 

http://www.goodneighbors.kg/ru/

12.                        

 Сэмаыль Ундонг фонду

 

    11.

КРдагы Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу 

http://citykr.kg/

Закрыть меню
МЕНЮ