Электрондук документ жүгүртүү тутуму

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги 2019-жылдын май айынан баштап  электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасы менен  пилоттук түрдө иш алып барып баштаган. 2020-жылдын январь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин агенттик электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасы менен  иш жүргүзөт. Азыркы  учурда министрлик жана ведомстволор кат алышууда электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасы менен иштеп жатат. 2020-жылда  электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасына 5164 кат киргизилип, агенттиктин жетекчилиги жана кызматкерлери  толук кандуу иш алып барып жатышат. Жетекчилик жана кызматкерлер электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасы менен иш алып барууда. “ИНФОКОМ” мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери тарабынан окуу өтүп турат.

Закрыть меню
МЕНЮ