“Эң мыкты айыл өкмөтү” сынагынын  жеңүчүлөрү  аныкталды

“Эң мыкты айыл өкмөтү” сынагынын жеңүчүлөрү аныкталды

Бөлүшүү

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-апрелиндеги  №181 токтомунун негизинде 2020-жылдын жыйынтыгы менен “Эң мыкты айыл өкмөтү” аталыштагы жалпы мамлекеттик сынак өткөрүлдү. 

Айыл өкмөттөрүнө сынакка катышууга бирдей шарт түзүү максатында, сынакка катышуучу айыл өкмөттөр 2 топко бөлүнүп,  1- топко — жетүүгө кыйын, тоолуу жана чек арада жайгашкан айыл өкмөттөрү, 2- топко — биринчи топко кирбеген айыл өкмөттөрү каралып, сынактын жыйынтыгы менен төмөнкудөй чечим кабыл алынды: 

1-топтон: 

1-орун — Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө айыл өкмөтү,  

2-орун — Нарын облусунун Жумгал районундагы Миң-Куш айыл өкмөтү,

3-орун — Баткен облусунун Баткен районундагы Самаркандек айыл өкмөтү  

2-топтон:

1-орун-  Ысык-Көл облусунун Жети-Өзүз районундагы Кызыл-Суу айыл өкмөтү,

2-орун-  Жалал-Абад облуснун Тогуз-Торо районундагы Атай айыл өкмөтү,

 3-орун- Талас облусунун Бакай-Ата районунун Кең-Арал айыл өкмөтү.

В целях стимулирования деятельности органов местного самоуправления Кыргызской Республики на основании  постановления Правительства Кыргызской Республики №181 от 9 — апреля 2013 года  проведен общегосударственный конкурс по итогам 2020 года “Самый лучший айыл окмоту”.

Для создания наиболее равных условия для участников конкурса, участники — айыл окмоту разделены на 2 группы: 1 группа- отдаленные, труднодоступные и приграничные, имеющие села с особым статусом, и 2 группа- айыл окмоту, не входящие в 1 группу. По итогам конкурса, принято следующее решение: 

В 1 группе:

1 место – Гульчинский айыл окмоту Алайского района,  Ошской области, 

2 место — Мин-Кушский айыл окмоту Жумгальского  района Нарынской области, 

3 место — Самаркандекский айыл окмоту  Баткенского района Баткенской области. 

Во 2-ой группе:

1 место —  Кызыл-Сууский айыл окмоту, Жети-Озүзского района Иссык-Кульской области, 

2 место —  Атайский айыл окмоту, Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, 

3-место — Кен-Аралский айыл окмоту, Бакай-Атинского района Таласской области.

Добавить комментарий

Закрыть меню
МЕНЮ